Τα αρχικά HTML σημαίνουν “Hyper-Text Markup Language“. Αυτή είναι η γλώσσα προγραμματισμού που είναι γραμμένες κυρίως οι στατικές ιστοσελίδες.

Οι σελίδες στο διαδίκτυο πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της HTML για να φαίνονται σωστά σε έναν περιηγητή. Η σύνταξη της γλώσσας βασίζεται σε μία λίστα από ετικέτες (tags) που περιγράφουν τη μορφή της σελίδας όπως και το τί περιέχει αυτή .

Η γλώσσα προγραμματισμού HTML είναι σχετικά εύκολη στη μάθηση. Επίσης υπάρχουν αρκετά web developing προγράμματα που βοηθούν να χτίσουμε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας γραφιστικό περιβάλλον πιο φιλικό στο χρήστη. Με λίγα λόγια σε βοηθούν να τοποθετήσεις αντικείμενα και κείμενο στη σελίδα και ο HTML κώδικας γράφεται για σένα.

Στην ιστοσελίδα w3schools.com μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για να ξεκινήσετε.